Hans & Olines anerHans   Oline
Hans Nielsen
1828-1909
Kirsten
Nielsen
f. Larsdatter
1833-1922
Rasmus
Olsen
1844-1917
Karen
Olsen f. Pedersdatter
1850-1935
Hans Nielsens forældre:
Niels
Pedersen
1798-1871
Ane
Andersdatter
1802-1835
Kirsten Nielsen f. Larsdatters forældre:
Lars
Olsen
1797-1867
Sidse
Hansdatter
1805-1881
Rasmus Olsens forældre:
Ole
Villadsen
1800-1870
Johanne
Rasmusdatter
1813-1861
Karen Olsen f. Pedersdatters forældre:
Peder
Christensen
1826-1906
Margrethe
Kristoffersdatter
1827-1920